Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-30

RK-25-2011-30.doc  RK-25-2011-30pr01.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-25-2011-30
NázevPřijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přijetí daru pozemků od města Kamenice nad Lipou a současně darování městu Kamenice nad Lipou některých staveb v rámci výstavby výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby.
Kraj Vysočina byl investorem akce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina -výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou . K této stavbě vydal Městský úřad Kamenice nad Lipou, odbor výstavby a životního prostředí kolaudační souhlas s užíváním stavby na pozemcích par. č. 487/1, par. č. 487/4, par. č. 487/5, par. č. 487/6, par. č. 487/6, par. č. 487/7, par. č. 487/8, par. č. 487/9, par. č. 487/10, par. č. 487/11, par. č. 487/12, par. č. 487/13, par. č. 2045/2, par. č. 3252/7, par. č. 3252/8, par. č. 3252/6, par. č. 3340/2, par. č. 3340/3 a par. č. 3340/4 (dle GP 1254-31-2011), vše v k. ú. Kamenice nad Lipou. Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Kamenice nad Lipou sestává z těchto objektů a částí: budova výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby, zpevněné plochy, sadové úpravy, přeložka dešťové kanalizace, přípojka splaškové a dešťové kanalizace a areálové rozvody dešťové kanalizace, přeložka vodovodu a vodovodní přípojka, prodloužení plynovodu STL a plynovodní STL přípojka, přeložka rozvodu NN a přípojka NN, veřejné osvětlení, přeložka telefonního kabelu. Vlastníkem těchto pozemků je město Kamenice nad Lipou.
Pozemky, které přejdou do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví města Kamenice nad Lipou jsou: par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7, par. č. 3252/7 vše v k. ú. Kamenice nad Lipou. Jedná se o pozemky pod stavbou budovy, parkovištěm a nezbytným okolím.
Stavby, které přejdou do vlastnictví města Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina jsou: chodník na par. č. 487/5, par. č. 3340/3, par. č. 487/13, par. č. 2045/2, přeložka dešťové kanalizace na par. č. 487/6, par. č. 3252/6, par. č. 3252/7, par. č. 3252/1, par. č. 2058/1, přeložka vodovodního řadu na par. č. 487/6, par. č. 487/7, par. č. 487/8, par. č. 487/10, par. č. 487/5, par. č. 3340/3, par. č. 3340/2 a par. č. 3340/1, veřejné osvětlení na par. č. 487/6, par. č. 487/5, par. č. 487/1, par. č. 487/5, par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou. Pořizovací cena těchto staveb činí 792 649,22 Kč. Pozemky jsou v majetku města Kamenice nad Lipou. Tyto objekty nejsou pro Kraj Vysočinu potřebné a není v zájmu kraje, aby se o ně staral.
Důvodem tohoto úkonu je zapsat nově vybodovanou stavbu výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby do katastru nemovitostí (bez staveb, které přejdou na město Kamenice nad Lipou) současně s pozemky, na kterých se stavba výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby nachází.
Užívání výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby je zajištěno smlouvou o výpůjčce.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví města Kamenice nad Lipou tyto pozemky : par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou a dále odbor majetkový navrhuje darovat městu Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina tyto stavby (bez pozemků): chodník na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložka dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložka vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejné osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených staveb a doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem do vlastnictví výše uvedené pozemky a současně darovat do vlastnictví města Kamenice nad Lipou výše uvedené stavby.
StanoviskaOdbor zdravotnictví souhlasí s přijmutím daru pozemků i darováním staveb.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovaní stavby chodníku na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, stavby přeložky dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, stavby přeložky vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, stavby veřejného osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky par. č. 487/10, par. č. 487/9, par. č. 487/1, par. č. 487/7 a par. č. 3252/7, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem stavby: chodník na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 487/13, na par. č. 2045/2, přeložka dešťové kanalizace na par. č. 487/6, na par. č. 3252/6, na par. č. 3252/7, na par. č. 3252/1, na par. č. 2058/1, přeložka vodovodního řadu na par. č. 487/6, na par. č. 487/7, na par. č. 487/8, na par. č. 487/10, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/3, na par. č. 3340/2 a na par. č. 3340/1, veřejné osvětlení na par. č. 487/6, na par. č. 487/5, na par. č. 487/1, na par. č. 487/5, na par. č. 3340/2, vše v k. ú. Kamenice nad Lipou v pořizovací ceně ve výši 792 649,22 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz