Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-27

RK-25-2011-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-25-2011-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 6 a M 7
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje v kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla.
Na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích je zařazena akce DoDů Proseč Obořiště - oprava oken zámek. U této akce se rozšířil předmět díla oproti předpokládanému rozsahu při plánování rozpočtu a po uzavření veřejné zakázky je nutné k dokrytí celé akce zajistit chybějící částku ve výši 1 400 000 Kč. Celková soutěžní cena z nejvhodnější nabídky je 2 136 831 Kč včetně DPH.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M6 - Investice v kultuře, akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře o částku 1 400 000 Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, akce DoDů Proseč Obořiště - oprava oken zámek o částku 1 400 000Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku
1 400 000 Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 400 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín srpen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz