Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-24

RK-25-2011-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-25-2011-24
NázevZařazení nové akce OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zařazení nové akce řešící odstranění havárie do rozpočtu kraje.
Kraj Vysočina zřizuje Obchodní akademii Pelhřimov v ulici Jirsíkova. U objektu OA Pelhřimov došlo k propadu terénu. Po provedení průzkumu příčiny propadu bylo zjištěno, že je porušena ležatá venkovní kanalizace pod opěrnou zdí. Tento problém, jak bylo zjištěno, je dlouhodobějšího charakteru a objevil se až po několika letech. Kraj Vysočina je vlastníkem této ležaté venkovní kanalizace. OM zajistil zpracování návrhu odstranění havárie včetně ocenění.
Reálné náklady opravy podle zpracovaného položkového rozpočtu jsou cca 199 tis. Kč bez DPH a 238 tis. vč. DPH.
Návrh řešení Provádí se a bude provedeno následující: Poškozené místo bude opraveno, bude vyměněno poškozené kameninové potrubí, osazena nová kontrolní šachta, vyspraven asfaltový povrch parkoviště, provedena zavážka včetně zhutnění odplavené zeminy v prostoru pod betonovou dlažbou a zpětná pokládka betonové dlažby.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou akci OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. OM navrhuje krýt nově zařazenou akci změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, ekonomický odbor
Termín 9. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz