Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-20

RK-25-2011-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-25-2011-20
NázevDarování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0509/11/2010/RK mimo jiné schválila zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr kraje Vysočina záměr kraje Vysočina darovat pozemky ležící pod místními komunikacemi na území Jihomoravského kraje dle materiálu
RK-11-2010-14 př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač a obce Nedvědice. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, byl záměr darování pozemků zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 9. 4. 2010 až 10. 5. 2010.
Zastupitelstvo obce Borač schválilo dne 20. 7. 2011 usnesením č. 3 bezúplatné nabytí pozemků pod místními komunikacemi par. č. 825, ostatní plocha, o výměře 616 m2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k. ú. a obci Borač, a par. č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře 1528 m2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač.
Zastupitelstvo městyse Nedvědice schválilo dne 6. 6. 2011 usnesením č. 3/2011 bezúplatné nabytí pozemků pod místními komunikacemi par. č. 965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře 125 m2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m2, vše v k. ú. a obci Nedvědice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemky pod místními komunikacemi:
* par. č. 825, ostatní plocha, o výměře 616 m2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k. ú. a obci Borač, a par. č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře 1528 m2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač;
* par. č. 965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře 125 m2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m2, vše v k. ú. a obci Nedvědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice.
Tímto majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb místních komunikací. Pozemky nejsou pro Kraj Vysočinu využitelné.
Ve smyslu návrhu bude upraven formou dodatku zřizovací listiny rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚS Vysočiny.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaRada kraje usnesením 0509/11/2010/RK mimo jiné schválila zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr kraje Vysočina záměr kraje Vysočina darovat pozemky ležící pod místními komunikacemi na území Jihomoravského kraje dle materiálu RK-11-2010-14, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač a obce Nedvědice.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky pod místními komunikacemi:
* par. č. 825, ostatní plocha, o výměře 616 m2, par. č. 826, ostatní plocha o výměře 330 m2, vše v k. ú. a obci Borač, a par. č. 87/3, ostatní plocha, o výměře 583 m2, par. č. 87/4, ostatní plocha, o výměře 1528 m2, par. č. 292, ostatní plocha, o výměře 100 m2, vše v k. ú. Podolí u Borače a obci Borač, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Borač;
* par. č. 965/11, ostatní plocha, o výměře 520 m2, par. č. 965/12, ostatní plocha o výměře 125 m2, par. č. 966/1, ostatní plocha, o výměře 804 m2, vše v k. ú. a obci Nedvědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nedvědice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz