Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-03

RK-25-2011-03.doc  RK-25-2011-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-25-2011-03
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Bystřice nad Pernštejnem o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu Přechod pro pěší u Penny Marketu v Bystřici nad Pernštejnem . Stavbou budou dotčeny pozemky par. č. 3084/1 a par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Investorem akce je město Bystřice nad Pernštejnem.
Předmětem této akce je výstavba přechodu pro chodce přes pozemek par. č. 3084/1, což je silnice II/357 a k němu navazujícímu pozemku par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Stavební úprava bude spočívat pouze v osazení vyznačeného přechodu dopravními značkami a úprava nájezdů přilehlého pozemku. Protilehlý pozemek je ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 845 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem a jejich správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající právo provést stavbu pro vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) za účelem vybudování přechodu pro chodce, které se dotknou pozemků par. č. 169/4 a par. č. 3084/1, vše v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
Smlouva není předkládána - jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s výstavbou souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s výstavbou souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Přechod pro pěší u Penny Marketu v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 3084/1 a par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Přechod pro pěší u Penny Marketu v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 3084/1 a par. č. 169/4, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz