Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-34

RK-06-2011-34.doc  RK-06-2011-34pr01.doc  RK-06-2011-34pr02.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-06-2011-34
NázevSouhlas s pronájmem kontejneru
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, má uzavřenou smlouvu o pronájmu kontejneru na komunální odpad s firmou SOMPO, a.s., Pelhřimov. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady. Dle těchto Zásad je potřeba pro uzavření smlouvy o nájmu majetku na dobu delší než jeden rok mít souhlas Rady kraje Vysočina. Protože organizace tento souhlas nemá (tato skutečnost byla zjištěna odborem kontroly), požádal Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, o dodatečné udělení souhlasu s pronájmem kontejneru. Žádost příspěvkové organizace o udělení souhlasu s pronájmem kontejneru je součástí přílohy 1 materiálu RK-06-2011-34.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí pronájem kontejneru na základě uzavřené smlouvy o pronájmu. Smlouva o pronájmu kontejneru na komunální odpad je součástí přílohy 2 materiálu RK-06-2011-34.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavřenou smlouvu o pronájmu dle materiálu RK-06-2011-34, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
Termín 2011- 02- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz