Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-33

RK-06-2011-33.doc  RK-06-2011-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-06-2011-33
NázevPlán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKomise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje na svém zasedání dne
16. 12. 2010 projednala návrh plánu činnosti na rok 2011. Na základě diskuze členů komise byl zpracován konečný návrh plánu činnosti uvedený v materiálu RK-06-2011-33, př. 1. Návrh obsahuje jak běžnou každoroční problematiku financování služeb, tak i koncepční otázky, jejichž řešení v roce 2011 očekáváme.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje na rok 2011 podle materiálu RK-06-2011-33, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje na rok 2011 dle materiálu RK-06-2011-33, př. 1.
Odpovědnost Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
Termín 2011- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz