Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-57

RK-06-2011-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-06-2011-57
NázevPředložení projektové žádosti projektu RAILHUC do OP Central Europe
Zpracoval J. Kodet, R. Handa
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o podání projektové žádosti projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Města na železničních uzlech a na síti TEN-T) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), dále jen RAILHUC . Rada kraje Vysočina dne 17. 1. 2011 usnesením č. 0097/03/2011/RK schválila účast kraje Vysočina v projektu RAILHUC, uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu a předložit projektovou žádost projektu RAILHUC orgánům kraje k rozhodnutí (Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe); ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu; předložit projektovou žádost projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) orgánům kraje k rozhodnutí; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2011-42, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje: vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v RK-03-2011-42, př. 1; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2011-42, př. 1; schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 735 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 30 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu). Spolufinancování projektu schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 1. 2. 2011 usnesením č. 0047/01/2011/ZK.
Návrh řešení V současné době probíhají intenzivní práce partnerů na přípravě projektové žádosti projektu RAILHUC, kterou bude předkládat Lead Partner - italský region Emiglia-Romagna. Proto Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o předložení projektové žádosti projektu RAILHUC (Railway Hub Cities and TEN-T network) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), která je v současné době předmětem finalizace ze stran všech partnerů, nejpozději do 11. 2. 2011.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit společně s partnery projektovou žádost projektu RAILHUC (Railway Hub Cities and TEN-T network) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe);
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat na dopracování projektové žádosti projektu RAILHUC (Railway Hub Cities and TEN-T network) společně s partnery tak, aby byl lead partner projektu italský region Emiglia-Romagna schopen předložit projektovou žádost projektu RAILHUC (Railway Hub Cities and TEN-T network) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) nejpozději do 11. 2. 2011.
Odpovědnost ORR
Termín 11. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz