Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-49

RK-06-2011-49.doc  RK-06-2011-49pr01.doc  RK-06-2011-49pr02.doc  RK-06-2011-49pr03.doc  RK-06-2011-49pr04.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-06-2011-49
NázevAktualizace pravidel Rady kraje Vysočina spravované Oddělením mládeže a sportu
Zpracoval A. Mikulíková, V. Trávníková, V. Prokop, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuOddělení mládeže a sportu OŠMS disponuje těmito pravidly rady kraje, schválených na jednání Rady kraje Vysočina č. 11, dne 6. 4. 2010:
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 08/10 schválené usnesením č. 0528/11/2010/RK,
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 07/10 schválené usnesením č. 0527/11/2010/RK,
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež č. 05/10 schválené usnesením č. 0525/11/2010/RK,
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů č. 06/10 schválené usnesením č. 0526/11/2010/RK.
Vzhledem k tomu, že v rámci všech výše uvedených pravidel jsou oprávněnými žadateli školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, předkládá OŠMS aktualizaci pravidel, která stanovuje charakter přidělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje ke schválení aktualizovaná výše uvedená pravidla společně s novým vzorem smlouvy o poskytnutí dotace. Aktualizace u všech pravidel spočívá v úpravě přidělování finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina, Čl. 2 odst. 1 výše uvedených pravidel, a nové vzorové smlouvy.
Nové znění pravidel uvádí materiály RK-06-2011-49, př. 1, 2, 3, 4.
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina svým usnesením č. 05/01/2011/Ksvč konstatuje, že byla seznámena se změnami pravidel OMaS, souhlasí s nimi a doporučuje radě kraje schválit změnu ostatních pravidel OMaS.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-06-2011-49, př. 1;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-06-2011-49, př. 2;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-06-2011-49, př. 3;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-06-2011-49, př. 4.
Odpovědnost OŠMS
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz