Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-44

RK-06-2011-44.doc  RK-06-2011-44pr01.xls  RK-06-2011-44pr02.pdf  RK-06-2011-44pr03.pdf  RK-06-2011-44pr04.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-06-2011-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Rada kraje na svém zasedání 6. 4. 2010 usnesením č. 0526/11/2010/RK schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Dle těchto pravidel si požádaly 3 příspěvkové organizace kraje o dotaci na dofinancování evropského vzdělávacího projektu. Požadovaná částka je v celkové výši 150 000 Kč.
Žádosti jsou součástí materiálů RK-06-2011-44, př. 2, 3, 4.
Návrh řešení Předložené žádosti jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ: 601 266 98, ID žádosti PR00024.0001 žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Opportunities and work challenges for the European youth in the 21st century v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, a to ve výši 50 000 Kč.

Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČ 66610702, ID žádosti PR00024.0002 žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Příprava mladých techniků (obory: STR, IT, ENE, elektro, PEK) pro uplatnění v Evropě v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, a to ve výši 50 000 Kč.

Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč, IČ 60418451, ID žádosti PR00024.0003 žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu Nízkoenergetické a pasivní domy - konstrukce budov z hlediska tepelné techniky v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, a to ve výši 50 000 Kč.

OŠMS doporučuje poskytnout finanční prostředky ve výši 150 000 Kč jako příspěvek na provoz dle materiálu RK-06-2011-44, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (ÚZ 00035) uvažováno s částkou 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, IČ: 60126698 ve výši 50 000 Kč, Střední průmyslové školy Třebíč, Třebíč, IČ: 66610702 ve výši 50 000 Kč, Střední škole stavební Třebíč, Třebíč, IČ: 60418451 ve výši 50 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-06-2011-44, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz