Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-41

RK-06-2011-41.doc  RK-06-2011-41pr01.doc  RK-06-2011-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-06-2011-41
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
Zpracoval M. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
Krajská příspěvková organizace Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 žádá o souhlas s realizací svého projektového záměru, jehož popis je uveden v materiálu
RK-06-2011-41, př. 1. Projektový záměr je předložen k projednání po termínu předložení žádosti (zdůvodnění je v materiálu RK-06-2011-41, př. 1).
Návrh řešení Jedná se o žádost na podporu projektu školy z privátních prostředků, přesto OŠMS navrhuje postupovat ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 0798/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010.
Na základě předložených informací OŠMS doporučuje radě kraje udělit souhlas s realizací projektového záměru. Vyjádření OŠMS je v materiálu RK-06-2011-41, př 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Členové grémia ředitele podporují realizaci projektového záměru.

Odbor ekonomický:
Odbor ekonomický nemá k předloženému materiálu připomínky. Realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
K předloženému projektovému záměru odbor regionálního rozvoje nemá ve vztahu k realizaci GG OP VK připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 Chci pomáhat těm, ze kterých jsem vzešla dle materiálu RK-06-2011-41, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz