Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-39

RK-06-2011-39.doc  RK-06-2011-39pr01.xls  RK-06-2011-39pr02.doc  RK-06-2011-39pr03.pdf  RK-06-2011-39pr04.pdf  RK-06-2011-39pr05.pdf  RK-06-2011-39pr06.pdf  RK-06-2011-39pr07.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-06-2011-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila rada kraje usnesením č. 0525/11/2010/RK dne 6. 4. 2010.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu pěti soutěží v celkové výši 88 200 Kč. Dvě soutěže budou realizovány příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina, jednu soutěž organizuje příspěvková organizace obce a dvě soutěže nestátní neziskové organizace.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 1 materiálu RK-06-2011-39, př. 1. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
Žádosti splňují Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.
OŠMS dále navrhuje radě kraje poskytnout dotaci příspěvkové organizaci zřizované obcí dle tabulky č. 2 materiálu RK-06-2011-39, př. 1. Žádost splňuje Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádost v plné výši.
Dále OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí žádosti o dotaci nestátních neziskových organizací dle tabulky č. 3 a 4 materiálu RK-06-2011-39, př. 1. Žádost PPS 06/11 organizace ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice splňuje Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádost v plné výši. Žádost PPS 05/11 předložená organizací Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení nesplňuje podmínky Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - žádost byla podána po termínu. OŠMS navrhuje tuto žádost nepodpořit.

Materiál RK-06-2011-39, př. 2 obsahuje vzorovou smlouvu.
Kopie jednotlivých žádostí jsou uvedeny v materiálech RK-06-2011-39, př. 3 - 7.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je uvažováno na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina (ÚZ 00032) je 413 112 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
- organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-06-2011-39, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-06-2011-39, př. 2;
- organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu
RK-06-2011-39, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-06-2011-39, př. 2;
* neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení, IČO 00444944 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 30 000 Kč dle tabulky č. 4 materiálu RK-06-2011-39, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 18 200 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky 1 materiálu RK-06-2011-39, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz