Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-30

RK-06-2011-30.doc  RK-06-2011-30pr01.doc  RK-06-2011-30pr02.doc  RK-06-2011-30pr03.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-06-2011-30
NázevPronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Zpracoval R. Novotná
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuSvaz důchodců České republiky, o.s. Krajská rada kraje Vysočina, podal dne 25. 11. 2010 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Krajská konference Krajské rady Svazu důchodců dle materiálu RK-06-2011-30, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010.
Svaz důchodců České republiky, o.s. Krajská rada kraje Vysočina žádá záštitu radního kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála a možnost 100% slevy na úhradě pronájmu.

Dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010 je možno poskytnout následující formy záštity:
* záštita čestná - žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů (Čl. 6, odst. 2),
* záštita 100+100 - žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů (Čl. 7, odst. 1, písm. a).

Pokud člen Rady kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu RK-06-2011-30, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-06-2011-30, př. 2.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-06-2011-30, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-06-2011-30, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 8. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz