Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-28

RK-06-2011-28.doc  RK-06-2011-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-06-2011-28
NázevSouhlas s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval M. Mátlová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny.
Krajská knihovna Vysočiny spolupracuje se třemi vysokými školami - Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Západomoravskou školou v Třebíči, o.p.s. a Univerzitním centrem v Telči provozovaném Masarykovou univerzitou - v oblasti nákupu odborné literatury.
Krajská knihovna Vysočiny na základě této spolupráce nakupuje do svého knižního fondu odbornou literaturu se zaměřením, které odpovídá potřebám vysokoškolských oborů na území kraje Vysočina. Tento knižní fond byl po schválení radou kraje usnesením č. 1077/22/2006/RK ze dne 18. 7. 2006 do knihoven jednotlivých vysokých škol dlouhodobě zapůjčen. Vzhledem k tomu, že se toto řešení osvědčilo a vysoké školy projevily zájem o pokračování dosavadní praxe, žádá Krajská knihovna Vysočiny o souhlas s dlouhodobou výpůjčkou 143 svazků knižního fondu pro Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, 63 svazků pro Západomoravskou vysokou školu v Třebíči, o.p.s. a 127 svazků pro Masarykovu univerzitu, Univerzitní centrum Telč, a to na dobu neurčitou.
Součástí tohoto materiálu je i analýza dosavadního využívání zapůjčeného knižního fondu v letech 2008-2010 viz materiál RK-06-2011-28, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 10/09 ze dne 15. 9. 2009 udělit souhlas s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, Západomoravské vysoké škole v Třebíči, o.p.s. a Masarykově univerzitě, Univerzitnímu centru Telč na dobu neurčitou, a to:
* 143 svazků knih Vysoké škole polytechnické v Jihlavě,
* 63 svazků knih Západomoravské vysoké škole v Třebíči,
* 127 svazků knih pro Masarykovu univerzitu, Univerzitní centrum Telč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny vysokým školám v kraji Vysočina na dobu neurčitou, a to:
* 143 svazků knih Vysoké škole polytechnické v Jihlavě;
* 63 svazků knih Západomoravské vysoké škole v Třebíči;
* 127 svazků knih pro Masarykovu univerzitu, Univerzitní centrum Telč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 8. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz