Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-27

RK-06-2011-27.doc  RK-06-2011-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-06-2011-27
NázevRozdělení účtování nákladů na nákladových střediscích NS u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš, D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje Vysočina je předkládán tento materiál, jako informace o změně účtování nákladů a vytvoření nového nákladového střediska NS 919 90 pod názvem Náklady zřizovatelské. Tento materiál je Radě kraje Vysočina předkládán z důvodu možného využití části techniky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) v doplňkové činnosti.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě kraje tento materiál na vědomí. Metodiku rozdělení nákladů mezi dosavadním nákladovým střediskem NS 08x a novým nákladovým střediskem 919 90 vytvořila KSÚSV v důsledku potřeby konkurenceschopnosti organizace při nabízení techniky (např. nákladní vozidla, traktory) v doplňkové činnosti. Dosavadní účtování pomocných nákladů, jedná se o náklady spojené s majetkovou správou, dostupností a pokrytím v rámci kraje Vysočina, technicko - správní činnosti, povinnosti organizace vůči zřizovateli (ekonomické, IT apod.) zvyšuje cenu nabízené techniky oproti soukromé sféře, kde jsou režijní náklady značně nižší. Přesnější vymezení pomocných nákladů a jejich přeúčtování na nově vzniklé nákladové středisko by snížilo náklady na kilometr u nákladních aut z dosavadních 82 Kč až na 34 - 36 Kč/km a u traktorů z 675 Kč na 470 Kč/km, za předpokladu zajištění objemu ujetých kilometrů a objemu motohodin vymezenou skupinou techniky používanou v doplňkové činnosti. Přesný postup a nové rozúčtování nákladů je popsán v Metodice, dle materiálu RK-06-2011-27, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický sděluje, že k materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozdělení účtování nákladů na nákladových střediscích NS u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2011-27, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
Termín do 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz