Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-13

RK-06-2011-13.doc  RK-06-2011-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-06-2011-13
NázevUzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava je investorem stavby II/375 Jimramov - most. ev. č. 375-001 . Součástí této stavby bude i překládka komunikačního vedení, v jejímž rámci dojde k umístění komunikačního vedení společností Telefónica O2, a to zčásti i do pozemků par. č. 1198/5, 1246 a 1248/5 v k. ú. Jimramov a obci Jimramov a pozemků par. č. 811/6, 813/1, 813/17 a 847/1 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov, jejichž vlastníkem je dle LV 1 městys Jimramov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu, která po dohodě všech účastníků byla dohodnuta ve výši 700,- Kč. Náklady na zaplacení jednorázové úhrady je povinen nést investor stavby.
Vlastník výše uvedených pozemků dal investorovi stavby souhlas s umístěním komunikačního vedení do těchto pozemků. Investor předběžně dojednal i uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene do pozemků par. č. 1198/5, 1246,a 1248/5 v k. ú. Jimramov a obci Jimramov a pozemků par. č. 811/6, 813/1, 813/17 a 847/1 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov. Budoucím oprávněným z věcného břemene bude společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, Praha, budoucím povínným z věcného břemene bude městys Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov a investorem vynucené překládky komunikačního vedení bude kraj Vysočina. Tyto smlouvy jsou dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání částí pozemků par. č. 1198/5, 1246,a 1248/5 v k. ú. Jimramov a obci Jimramov a pozemků par. č. 811/6, 813/1, 813/17 a 847/1 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov mezi vlastníkem těchto pozemků - městysem Jimramov, jako budoucím povinným z věcného břemene, společností Telefónica O2, jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem překládky komunikačního vedení v rámci zřízení a provozování stavby II/375 Jimramov - most. ev. č. 375-001 , kdy účastníkem těchto smluv bude i kraj Vysočina, jako investor stavby. Věcné břemeno se sjednává po dohodě všech účastníků smluv ve výši 700,- Kč. Jednorázovou částku uhradí investor stavby.
StanoviskaK překládce komunikačního vedení bylo vydáno souhlasné stanoviska majetkového správce.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene užívání částí pozemků par. č. 1198/5, 1246,a 1248/5 v k. ú. Jimramov a obci Jimramov a pozemků par. č. 811/6, 813/1, 813/17 a 847/1 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov mezi vlastníkem těchto pozemků - městysem Jimramov, jako budoucím povinným z věcného břemene, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem překládky komunikačního vedení v rámci zřízení a provozování stavby II/375 Jimramov - most. ev. č. 375-001 , kdy účastníkem těchto smluv bude i kraj Vysočina, jako investor stavby, který uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 700 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz