Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-08

RK-06-2011-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-06-2011-08
NázevZměna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu způsobu nabytí pozemku do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov .
Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 326/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov v rozsahu dle materiálu ZK-07-2003-03, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu. Dále zastupitelstvo kraje usnesením 0546/09/2005/ZK ze dne 21. 12. 2005 změnilo rozsah nabývaných pozemků a to tak, že materiál ZK-07-2003-07, př. 1, se mění dle materiálu ZK-09-2005-16, př. 1.
V současné době je možné pozemek par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR získat bezúplatně. Během probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemku par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, byla provedena novela zákona č. 569/1991 Sb., podle které Pozemkový fond ČR převede bezúplatně silniční pozemky pod silnicemi II. třídy do vlastnictví kraje, který tyto pozemky vlastní.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že u pozemku par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou se změní způsob jeho nabytí. Jednalo by se o bezúplatný převod do vlastnictví Vysočiny dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov v rozsahu dle materiálu
ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a
zmocňuje
radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků pro stavbu II/150 Vilémovice - Pavlíkov v rozsahu dle materiálu
ZK-09-2005-16, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu s výjimkou pozemku par. č. 699/5 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, který bude nabyt bezúplatně dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
zmocňuje
radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz