Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-06

RK-06-2011-06.doc  RK-06-2011-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-06-2011-06
NázevPodání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Stonařov
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1444/29/2010/RK rada kraje vzala na vědomí návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2 pololetí 2010 - 2013 dle přílohy RK-29-2010-32, př.2. V návaznosti na tento dokument byla do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2011 zařazena akce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Stonařov. Zastupitelstvo kraje schválilo rozpočet kraje Vysočina pro rok 2011 včetně této akce.
Odbor majetkový počátkem ledna 2011 zahájil jednání se starostou městyse Stonařov o možnostech umístění výjezdového stanoviště na území obce. Byl vytipován vhodný pozemek ve vlastnictví městyse. Jedná se o pozemek par. č. 1213/2 v k. ú. Stonařov na severním okraji městyse u silnice I/38. Tento pozemek je však dle současného územního plánu obce nezastavitelný. Bylo proto dohodnuto, že městys na své náklady zajistí změnu územního plánu obce s cílem změny umožňující výstavbu výjezdového stanoviště ZZS KV.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout o podání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Stonařov na městays Stonařov. Navrhovaná změna spočívá v zahrnutí předmětného pozemku do zastavitelného území s funkčním využitím - občanské vybavení, veřejná infrastruktura. Dle předběžné dohody ponese městys Stonařov náklady na pořízení změny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat na městys Stonařov návrh na pořízení změny Územního plánu obce Stonařov spočívající v zahrnutí pozemku par. č. 1213/2 v k. ú. Stonařov do zastavitelného území obce s funkčním využitím - občanské vybavení, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Stonařov s tím, že náklady na pořízení změny ponese městys Stonařov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz