Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-51

RK-28-2010-51.doc  RK-28-2010-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-28-2010-51
NázevSmlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
Zpracoval P. Málek
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuRealizací projektu krajské optické páteřní sítě ROWANet ve městě Třebíč, došlo k připojení Nemocnice Třebíč, detašovaného pracoviště krajského úřadu a ZZS. Poslední míle od přípojného bodu sítě ROWANet jsou řešeny Multi-Módovou (MM) technologií, která nedovoluje další rozvoj sítě z důvodu zastaralosti a nejasných majetkových vztahů. Na základě smlouvy o společném postupu s městem Třebíč chceme zrealizovat kapacitní optickou trasu na zájmové body KrÚ a města.
Návrh řešení OI doporučuje opustit zastaralou a majetkově nejasnou MM trasu a přeorientovat se na perspektivní technologii kapacitního optického vlákna v rámci společné spolupráce s městem Třebíč. Pokládka optických kabelů je samozřejmě finančně náročnou investicí - aby došlo, k co nejefektivnějšímu využití finančních prostředků, navrhujeme smlouvu o společném postupu dle materiálu RK-28-2010-51-pr1 a následně i po podpisu smlouvy i zakázky malého rozsahu společně s Městem Třebíč. Dojde tedy ve své podstatě ke sdílení optického kabelu a to zejména v páteřních (společných) trasách s důrazem na minimalizaci nákladů. Taktéž dojde k rozšíření možnosti připojení i pro další subjekty v současnosti bez možnosti připojení na optiku.
OI odhaduje finanční náročnost do 2 milionu korun, celkový počet koncových bodů na optickém vlákně na >=14, realizaci formou 2 až 3 veřejných zakázek rozloženou do 2 až 3 let. Náklady na výstavbu na straně kraje budou hrazeny z navrhovaného rozpočtu kapitola Informatika, náklady výstavby sítě ROWANet.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu dle materiálu RK-28-2010-51, př. 1 na jejímž základě dojde k vypsaní zakázky malého rozsahu.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu
RK-28-2010-51, př. 1.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz