Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-48

RK-28-2010-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-28-2010-48
NázevUdělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 je v rámci konání knižního veletrhu pořádána řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy přibližně 180 nakladatelů, přijíždí sem několik stovek odborných návštěvníků z celé České republiky a přichází sem kolem 13 000 návštěvníků - čtenářů z Vysočiny a řady dalších míst.
V rámci letošního 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu, který se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2010 budou uděleny ceny za nejkrásnější knihy v tradičních kategoriích: Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu, Cena města Havlíkův Brod za nejkrásnější beletristickou knihu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu a Cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. O vítězné knize v každé kategorii rozhodne porota, složená z knihovníků a odborných pracovníků kraje Vysočina, formou bodového hodnocení knih zaslaných do soutěže. Ceny budou předány na slavnostním večeru dne 22. října 2010 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 byla na kapitole Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury na Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu schválena finanční částka ve výši 60 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz