Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-46

RK-28-2010-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-28-2010-46
NázevFinanční podpora městům s památkami světového kulturního UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací městům s památkami UNESCO.
Vysočina je krajem s největším počtem památek světového kulturního dědictví UNESCO. Tato skutečnost je marketingově využívána ve prospěch celého kraje, na druhé straně i jednotlivá města mají řadu povinností, které souvisejí s vyššími požadavky na ochranu a prezentaci těchto památek. Proto kraj Vysočina každoročně již od roku 2003 přispívá městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou finanční dotací na trvalou a systémovou podporu památek UNESCO na svém území.
Po ústním jednání zástupců krajské samosprávy s příslušnými starosty v srpnu 2010 bylo dohodnuto, že v letošním roce poskytne kraj Vysočina městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO dotaci ve výši 300 tis. Kč pro každé město. Tyto finanční prostředky budou určeny na finanční podporu realizace projektu Rodinné zlato . Jedná se o cyklus pořadů České televize o památkách UNESCO ze Seznamu světového dědictví na území České republiky. Prioritou projektu je prezentace a propagace těchto památek včetně navazujících kulturních, sportovních a turistických aktivit vázaných s místem, kde se jednotlivé památky nacházejí. Celý cyklus pořadů pro Českou televizi o památkách ze seznamu UNESCO na území České republiky podpořila svým usnesením ze dne 23. dubna 2010 Rada Asociace krajů České republiky a jednotlivých krajům doporučila podpořit tento projekt.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou ve výši 300 tis. pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací světového kulturního dědictví UNESCO, v letošním roce konkrétně na finanční spoluúčast na projektu Rodinné zlato .
Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky nejsou pro rok 2010 zahrnuty v rozpočtu kapitoly Kultura, navrhujeme provést rozpočtové opatření snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva a zvýšením rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturní památek.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 1. 9. 2010 je 48 970 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout v roce 2010 dotaci městům Telč IČ 00286745, Třebíč IČ 00290629 a Žďár nad Sázavou IČ 00295841 ve výši 300 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast na projektu Rodinné zlato ;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 900 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz