Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-15

RK-28-2010-15.doc  RK-28-2010-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-28-2010-15
NázevZahájení jednání o koupi pozemku v k.ú. a obci Habry
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podání žádosti Ministerstvu zemědělství - Pozemkovému fondu ČR o koupi pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ EN par. č. 6577/2 v k.ú. a obci Habry pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry .
Odbor majetkový připravuje výše uvedenou stavbu a v rámci majetkoprávní přípravy je třeba získat do vlastnictví kraje pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ EN par. č. 6577/2 v k.ú. a obec Habry. Vlastníkem pozemku je Česká republika a správu nemovitostí vykonává Pozemkový fond ČR.
Uvedený pozemek má dle projektové dokumentace být použit pro vybudování části příjezdové komunikace a parkoviště.
O převod pozemku pro výše uvedenou stavbu již požádalo město Habry s tím, že Pozemkový fond vydal souhlas se zahájením územního řízení a s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry pro žadatele město Habry jako investora stavby. Investorem stavby však není město Habry, ale kraj Vysočina. Z tohoto důvodu nebude pozemek převáděn do vlastnictví města Habry, ale do vlastnictví kraje Vysočina. Aby mohl Pozemkový fond zahájit převod pozemku do vlastnictví kraje, požaduje předložit žádost o koupi uvedeného pozemku.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR o úplatném převodu uvedeného pozemku do vlastnictví kraje Vysočina. Dle sdělení PF bude pozemek prodán za cenu obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem.
Návrh usnesení předpokládá podat žádost Pozemkovému fondu ČR o úplatný převod pozemku vedeného ve ZE-původ EN par. č. 6577/2 v k.ú. a obci Habry pro účely stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat žádost o úplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ EN par. č. 6577/2 v k.ú. a obci Habry z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za účelem realizace stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín. 17. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz