Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-59

RK-18-2009-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-18-2009-59
NázevStanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
Zpracoval R. Hošek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě výsledků výběrového řízení Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 0637/15/2009/RK ze dne 28. dubna 2009 jmenovala s účinnosti od 4. května 2009 do funkce ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Ing. Josefa Čekala.
Nařízením vlády č. 130/2009 Sb. bylo změněno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Touto změnou došlo ke zvýšení tarifních platů v průměru o 3,5 %, s účinností od 1. června 2009.
Nařízením vlády č. 133/2009 Sb. bylo změněno nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou přísluší s účinností od 1. července 2009 zdravotnickým pracovníkům zvláštní příplatek za trvalou vysokou neuropsychickou zátěž a vysokou míru odpovědnosti. Výše příplatku činí 3,5 % platového tarifu.
Návrh řešení V souvislosti s výše uvedeným odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje stanovit měsíční plat ředitele Nemocnice Jihlava, p. o., podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Dále odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje promítnout změnu právní úpravy stanovením platů ředitelů dotčených příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši. Podrobné přehledy jsou uvedeny v příloze č. 1, 3 a 5. tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
* v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plat Ing. Josefu Čekalovi, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-18-2009-59, př. 2;
* v souladu s nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 4;
* v souladu s nařízením vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům dotčených příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v oblasti zdravotnictví v nové výši, dle materiálu RK-18-2009-59, př. 6.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz