Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-56

RK-18-2009-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-18-2009-56
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen nemocnice), vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku zadanou formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nazvanou Dodávka kardiostimulátorů pro Nemocnici Havlíčkův Brod . Veřejná zakázka byla zveřejněna v ISVZ US (Informační systém o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém) dne 9. 4. 2009 pod evidenčním číslem VZ: 60029828. Předpokládaná cena je 12 mil. Kč.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je průběžná dodávka kardiostumulátorů po dobu 3 let dle specifikace formou uložení zboží v konsignačním skladu v členění dle zadávací dokumentace. Klasifikace předmětu plnění dle CPV pro kardiostimulátor je 33182210 a pro elektrody 31711140. Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky dle dílčích kritérií - výše nabídkové ceny 70%, doba provozu kardiostimulátoru (životnost) 20%, možnost provozu v úsporném režimu 5%, úhrada za vedení konsignačního skladu 5%.
V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek (VZ započata před účinností nových Pravidel 03/09) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. Jednání hodnotící komise je stanoveno na 8. 6. 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti budovy ředitelství na adrese Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina (04/08) pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva, zástupce politické strany a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
..............................................., zástupce politické strany ................ a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a ............................................., zástupce politické strany .............. a Ing. Jaroslava Jelínka, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka kardiostimulátorů pro Nemocnici Havlíčkův Brod pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
Termín 8. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz