Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-50

RK-18-2009-50.doc  RK-18-2009-50pr1.pdf  RK-18-2009-50pr10.pdf  RK-18-2009-50pr11.pdf  RK-18-2009-50pr12.xls  RK-18-2009-50pr2.pdf  RK-18-2009-50pr3.pdf  RK-18-2009-50pr4.pdf  RK-18-2009-50pr5.pdf  RK-18-2009-50pr6.pdf  RK-18-2009-50pr7.pdf  RK-18-2009-50pr8.pdf  RK-18-2009-50pr9.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-18-2009-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 16. 12. 2008 usnesením č. 1666/36/2008/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 usnesením č. 0448/07/2008/ZK rozpočet kraje na rok 2009. V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je uvažována částka 600 000 Kč na Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 07/08 OŠMS obdržel 10 žádosti o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 135 308 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na účast na sportovním mistrovství a po prostudování žádostí navrhuje podpořit 9 žádostí v celkové výši 117 878 Kč.
Žádost PUM 21/09 (viz materiál RK-18-2009-50,př.4) obsahuje nepovolené náklady na úhradu licence sportovce, proto OŠMS navrhuje pokrátit výši dotace o částku pokrývající licenci a tuto žádost podpořit ve výši 10 580 Kč.
Žádost PUM 22/09 (viz materiál RK-18-2009-50,př.5) byla předložena v pořádku dle pravidel, ovšem před předložením žádosti k projednání v Radě kraje Vysočina obdržel OŠMS žádost o zrušení této žádosti z důvodu vypadnutí závodníka z nominace (viz materiál
RK-18-2009-50,př.6). Na základě tohoto oznámení OŠMS navrhuje tuto žádost nepodpořit.
Žádosti PUM 18/09 - PUM 20/09 a PUM 23/09 - PUM 27/09, (viz materiály
RK-18-2009-50,př.1-3 a RK-18-2009-50,př.7-11), splňují podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit v požadované výši 107 298 Kč.
Přehled všech žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotací obsahuje materiál RK-18-2009-50,př.12.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost, Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa (ÚZ 00309) je 492 485 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 117 878 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-18-2009-50, př. 12.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz