Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-49

RK-18-2009-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-18-2009-49
NázevKonkurs na funkci ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 6. 2. 2009 bylo Policíí ČR vyhlášeno celostátní pátrání po pohřešovaném Jaroslavu Matějkovi, řediteli Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 (dále jen ZŠ). Rada kraje usnesením č. 024/10/2009/RK jmenovala do funkce ředitele ZŠ na dobu určitou do ukončení řádného konkurzního řízení pana Artuše Adámka s účinností od 17. 3. 2009. Pohřešovaná osoba byla nalezena 5. 5. 2009 mrtvá.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje pověřit odbor školství, mládeže
a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu, vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín srpen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz