Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-48

RK-18-2009-48.doc  RK-18-2009-48pr1.doc  RK-18-2009-48pr2.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-18-2009-48
NázevSmlouva o partnerství
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší souhlas zřizovatele se zapojením střední školy do projektu v roli partnera, resp. souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy.
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 má zájem uzavřít Smlouvu o partnerství bez finanční spoluúčasti s Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (dále jen Škola ) za účelem realizace projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj lidského potenciálu v aplikovaném zemědělském výzkumu podpořeného finančními prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt je mimo jiné zaměřen na zapojení talentovaných žáků středních škol do vědecké a výzkumné činnosti a na posílení vazeb zemědělsky zaměřených středních škol na moderní zemědělská pracoviště. Účast Školy v projektu může přinést žákům i učitelům širší přístup k praktickým poznatkům a posílit komunikaci mezi školami. Stručný popis aktivit Školy v rámci projektu je uveden v materiálu RK-18-2009-48, př. 2. Škola nemá finanční podíl na rozpočtu projektu a ani ji smlouva nezavazuje k úhradě výdajů souvisejících s projektem (s výjimkou případné škody vyplývající z porušení smlouvy).
Škola má k podpisu smlouvy doložit souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství (materiál RK-18-2009-48, př. 1).
Návrh řešení OŠMS nemá připomínek k udělení souhlasu a předkládá radě kraje návrh na jeho udělení. Jedná se o projektovou aktivitu Školy, která je v souladu s činností vymezenou ve zřizovací listině a zaměřením Školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 a Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, IČ: 60418460 dle materiálu RK-18-2009-48, př. 1 za účelem realizace projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj lidského potenciálu v aplikovaném zemědělském výzkumu .
Odpovědnost OŠMS
Termín 29. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz