Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-43

RK-18-2009-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-18-2009-43
NázevStanovení mzdy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovení mzdy ředitelů organizací na úseku školství, zřizovaných krajem Vysočina a odměňujících podle § 113 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Plavecká škola Jihlava, Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč a Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 jsou příspěvkové organizace kraje, jejichž náklady na mzdy a odměny za pracovní pohotovost nejsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele ani z úhrad podle jiných právních předpisů. Jejich ředitelům stanovuje mzdu podle § 113 odst. 2 zákoníku práce zřizovatel.
S účinností od 1. 6. 2009 dochází změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ke zvýšení stupnic platových tarifů o 3,5 %, a to z důvodu snížení propadu reálných platů, k němuž došlo v roce 2007 a 2008.
Návrh řešení S ohledem na kvalitu řídící práce, která je hlavním hlediskem při stanovení výše mzdy ředitelů uvedených organizací a dále v souvislosti se změnami nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jehož je při stanovení mzdy orientačně využíváno, navrhuje odbor školství, mládeže a sportu stanovit mzdu ředitelům plaveckých škol a řediteli školního statku, s účinností od 1. 6. 2009, dle materiálu RK-18-2009-43, př. 1-3. Přílohu č. 4 tvoří souhrnný přehled mezd.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mzdu Mgr. Milana Mikuláška, ředitele Plavecké školy Jihlava, Mgr. Jana Puše, ředitele Plavecké školy, krytého bazénu Hájek, Mládežnická 2, Třebíč a Ing. Jana Máchy, ředitele Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálů RK-18-2009-43, př. 1 - př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz