Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-41

RK-18-2009-41.doc  RK-18-2009-41pr1.xls  RK-18-2009-41pr2.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-18-2009-41
NázevTvorba a použití peněžních fondů Střední průmyslové školy Jihlava v roce 2009
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV materiálu RK-12-2009-27, př. 2 schváleného usnesením 0503/12/2009/RK rada kraje schválila tvorbu a použití peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2009. Střední průmyslová škola Jihlava, IČ 60545992 (dále jen škola) při plánování použití peněžních fondů na rok 2009 uvedla chybné údaje týkající se tvorby a zůstatků investičního a rezervního fondu. Tyto nesrovnalosti byly zjištěny při zpracování žádosti školy o úpravu investičního fondu dle aktuálních potřeb školy. V příloze 1 tohoto materiálu jsou pro informaci uvedeny původní (chybné) údaje, příloha č. 2 obsahuje opravené částky investičního a rezervního fondu školy.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje zrušit část usnesení č. 0503/12/2009/RK ze dne 31. 3. 2009 a to tak, že z materiálu RK-12-2009-27, př. 2 (tj. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2009) se vypouští Střední průmyslová škola Jihlava. Současně se navrhuje schválit tvorbu a použití peněžních fondů této školy na rok 2009 dle RK-18-2009-41, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0503/12/2009/RK ze dne 31. 3. 2009 dle materiálu RK-12-2009-27, př. 2, v části týkající se tvorby a použití fondů Střední průmyslové školy Jihlava, IČ 60545992;
schvaluje
tvorbu a použití fondů Střední průmyslové školy Jihlava, IČ 60545992 na rok 2009 dle materiálu RK-18-2009-41, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
Termín průběžně do konce roku 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz