Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 17/2009, které se bude konat dne 11.05.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2009
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt eParticipate
    (9:05 9:10, P. Pavlinec, RK-17-2009-02)
3. Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-17-2009-03)
4. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-17-2009-04)
5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-17-2009-05)
6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-17-2009-06)
7. Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-17-2009-07)
8. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-17-2009-08)
9. Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
    (9:40 9:45, P. Kolář, H. Strnadová, RK-17-2009-09)
10. Návrh rozpočtového opatření - převod zůstatku ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv
    (9:45 9:50, T. Čihák, RK-17-2009-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
    (9:50 9:55, M. Pech, RK-17-2009-11)
12. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou
    (9:55 10:00, M. Pech, RK-17-2009-12)
13. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč
    (10:00 10:05, M. Pech, RK-17-2009-13)
14. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
    (10:05 10:10, K. Lisá, RK-17-2009-14)
15. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
    (10:10 10:15, K. Lisá, RK-17-2009-15)
16. Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
    (10:15 10:20, L. Kettner, RK-17-2009-16)
17. Veřejná zakázka Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
    (10:20 10:25, L. Kettner, RK-17-2009-17)
18. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče
    (10:25 10:30, V. Švarcová, RK-17-2009-18)
19. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí
    (10:30 10:35, V. Švarcová, RK-17-2009-19)
20. III/1316 Jihlava - Zborná - výběr zhotovitele stavby
    (10:35 10:40, H. Strnadová, RK-17-2009-20)
21. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací
    (10:40 10:45, H. Strnadová, RK-17-2009-21)
22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka průmyslové posypové soli
    (10:45 10:50, H. Strnadová, RK-17-2009-22)
23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 Přibyslav - Polná
    (10:50 10:55, H. Strnadová, RK-17-2009-23)
24. Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
    (10:55 11:00, H. Strnadová, RK-17-2009-24)
25. II/360 Jimramov - Horka - výběr zhotovitele stavby
    (11:00 11:05, H. Strnadová, RK-17-2009-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
    (11:05 11:10, I. Šteklová, RK-17-2009-26)
27. Návrh na podporu
    (11:10 11:15, I. Šteklová, RK-17-2009-27)
28. Pracovní cesta do Bruselu
    (11:15 11:20, I. Šteklová, RK-17-2009-28)
29. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
    (11:20 11:25, I. Šteklová, RK-17-2009-29)
30. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
    (11:25 11:30, I. Šteklová, RK-17-2009-30)
31. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2008
    (11:30 11:35, I. Šteklová, RK-17-2009-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru obci Čihošť
    (11:35 11:40, I. Šteklová, RK-17-2009-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR
    (11:40 11:45, I. Šteklová, RK-17-2009-33)
34. Veřejná zakázka na služby Tisk prezentačních materiálů kraje Vysočina
    (11:45 11:50, I. Šteklová, RK-17-2009-34)
35. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (11:50 11:55, I. Šteklová, RK-17-2009-35)
36. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (11:55 12:00, I. Šteklová, RK-17-2009-36)
37. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (12:00 12:05, I. Šteklová , RK-17-2009-37)
38. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (12:05 12:10, I. Šteklová , RK-17-2009-38)
39. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz