Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-15

RK-17-2009-15.doc  RK-17-2009-15pr1.pdf  RK-17-2009-15pr2.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-17-2009-15
NázevSouhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval M. Zvoníková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro výstavu v zahraničí.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě požádala o souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů a s jejich vývozem a prezentací v zahraničí na výstavě Grafika 60. let 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, konané ve spolupráci se zástupcem kraje Vysočina v Bruselu v budově Evropské komise v Berlaymont, rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles od
19. 5. 2009 do 20. 6. 2009 (vypůjčitelem je kraj Vysočina). Na výstavu budou zapůjčeny předměty uvedené v materiálu RK-17-2009-15, př. 1.
Přepravu sbírkových předmětů zajišťuje Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vlastním klimatizovaným vozem. Sbírkové předměty budou navráceny Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě do 30. 6. 2009. Mezi krajem Vysočina a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle materiálu RK-17-2009-15, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina udělit souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů (viz RK-17-2009-15, př. 1) na výstavu Grafika 60. let 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě konanou v budově Evropské komise v Berlaymont, rue de la Loi, 200, 1040 - Bruxelles od 19. 5. 2009 do 20. 6. 2009 a zároveň rozhodnout o uzavření smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-17-2009-15, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavu Grafika 60. let 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě konanou od 19. 5. 2009 do 20. 6. 2009 v budově Evropské komise v Berlaymont, rue de la Loi, 200, 1040 - Bruxelles, dle materiálu RK-17-2009-15, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2009-15, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz