Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-13

RK-17-2009-13.doc  RK-17-2009-13pr1.doc  RK-17-2009-13pr1upr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-17-2009-13
NázevNávrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč
Zpracoval K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0554/13/2009/RK ze dne 14. 4. 2009 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč. Po obdržení všech návrhů na jmenování členů konkursní komise (škola, ČŠI, školská rada) předkládá OŠMS radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, členy konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč dle doplněného materiálu RK-17-2009-13, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Odpovědnost OŠMS
Termín 15. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz