Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-11

RK-17-2009-11.doc  RK-17-2009-11pr1.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-17-2009-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 usnesením č. 0448/07/2008/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2009. V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 550 tis. Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila rada kraje usnesením č.1368/30/2008/RK dne 30. 9. 2008.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o dotaci ve výši 12 750 Kč na postupovou soutěž Talenti 1. ročníků organizovanou Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, příspěvkovou organizací kraje Vysočina.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, náměstí Svobody 127/1, Jihlava, IČ 60545887 na realizaci krajského kola soutěže Talenti 1. ročníků ve výši 12 750 Kč.
Současně je třeba schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u této organizace.
Předložená žádost splňuje podmínky Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež.
Kopie žádosti o dotaci je uvedena v materiále RK-17-2009-11, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce, Podpora krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina (ÚZ 00032) je 133 750 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, náměstí Svobody 127/1, Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 750 Kč na realizaci krajského kola soutěže Talenti 1. ročníků;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, náměstí Svobody 127/1, Jihlava, IČ 60545887 o částku 12 750 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz