Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-61

RK-15-2009-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-15-2009-61
NázevZměna usnesení rady kraje 0582/14/2009/RK
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání č. 14/2009 projednávala bod č. 20 Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o. s. a návrh na podporu provozu této služby . Při jednání bylo přeformulování usnesení v tom smyslu, že rada kraje přímo schválila dotaci ve snížení částce a návrh již nebylo nutné předkládat do zastupitelstva kraje. Nedopatřením však v té části usnesení, která se týká rozpočtové změny zůstalo uvedeno, že potřebný obnos bude na kapitole Sociální věci navýšen při současném snížení položky Nespecifikovaná rezerva . Rozhodnutí o snížení této položky však je pouze v kompetenci zastupitelstva. Rozpočtové opatření je v rámci rozpočtu kraje na základě usnesení rady možné provést, pokud bude použita položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje .
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje rozhodnout o změně usnesení 0582/14/2009/RK v tom smyslu, že původní název položky bude nahrazen novým názvem, jak to vyplývá z popisu problému.
StanoviskaNávrh na změnu usnesení je předkládán po konzultaci s ekonomickým odborem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nahradit v usnesení 0582/14/2009/RK: text rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 100 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 100 000,- Kč, textem: rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 100 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000,- Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz