Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-35

RK-16-2009-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-16-2009-35
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Dle těchto Zásad podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku.
Dne 16. 1. 2009 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Mikroskop operační Zeiss OPMI1FR, inventární číslo 990-000-005-051, rok výroby 2002, výrobní číslo 345606, pořizovací cena 413 366,- Kč, zůstatková cena 210 682,- Kč.
Jedná se o přístroj používaný na Centrálních operačních sálech, který je opakovaně v poruše, je fyzicky a morálně zastaralý a neodpovídá současným potřebám zdravotnické praxe. Přístroj byl nahrazen novým zařízením - mikroskop operační Zeiss Opmi Visu 150/S 7, r. v. 2007.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina od 9. 2. 2009. O majetek nebyl ze strany příspěvkových organizací zřizovaných krajem projeven zájem. Je navržen volný prodej nepotřebného majetku.
Dne 9. 2. 2009 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Stroj kopírovací Minolta EO 3050, inventární číslo 990-000-004-009, rok výroby 1994, pořizovací cena 165 487,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o zařízení používané na ředitelství nemocnice, které je v opakované poruše a je fyzicky i morálně zastaralé a již neodpovídá současným potřebám nemocnice. Přístroj byl nahrazen novým zařízením Ricoh Aficio MP 3350 CSP, roku výroby 2008.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina od 9. 2. 2009. O majetek nebyl ze strany příspěvkových organizací zřizovaných krajem projeven zájem. Je navržena fyzická likvidace majetku.
Návrh řešení S ohledem na nefunkčnost majetku navrženého k vyřazení a jeho technickou i morální zastaralost, stejně tak i s ohledem na neefektivnost oprav doporučujeme, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením majetku. Fyzická likvidace nepotřebného majetku, který je neprodejný, bude provedena v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, který užívá na základě nájemního vztahu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, v tomto rozsahu:
* Mikroskop operační Zeiss OPMI1FR, inventární číslo 990-000-005-051, rok výroby 2002;
* Stroj kopírovací Minolta EO 3050, inventární číslo 990-000-004-009, rok výroby 1994.
Odpovědnost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz