Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-29

RK-16-2009-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-16-2009-29
NázevKonkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, Mgr. Dagmar Machalová, oznámila dopisem ze dne 22. 4. 2009 odboru školství, mládeže a sportu, že se vzdává funkce ředitelky s účinností od 1. září 2009.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje pověřit odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, Mgr. Dagmar Machalové, s účinností od 1. září 2009 dle materiálu RK-16-2009-29, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, U Stadionu 285.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz