Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-08

RK-16-2009-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-16-2009-08
NázevInformace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval H.Javůrková, M. Šulc
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu členům rady kraje.
Odbor majetkový zrealizoval, v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , na základě Výzvy k podání nabídky, seznamu oslovených dodavatelů a jmenování hodnotící komise, schválených Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, na akce:
* Gymnázium Jihlava - oprava střechy - přístavba
* SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken nad jídelnou
* SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava tělocvičny
* Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střech, omítek
* Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - rekonstrukce výtahu
* ZUŠ Havlíčkův Brod - oprava jižní fasády
* ZŠ a Praktická škola Chotěboř - rekonstrukce sociálního zařízení DM
* Domov pro seniory - plynofikace Břevnice
* ÚSP Věž - oprava trámových stropů
Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2009 a jsou uvedeny v přílohách M1, M2 a M3, rozepisující položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, sociálních a kulturních organizacích na kapitole Nemovitý majetek, které vzala rada kraje na vědomí usnesením 0081/03/2009/RK.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídky podle stanovených kritérií na jednotlivé akce takto:
* Gymnázium Jihlava - oprava střechy - přístavba - Global, spol. s r.o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava, IČ: 47909668, nabídková cena bez DPH: 1 248 939,50 Kč / celkem 3 nabídky , hodnoceny 3 nabídky /,
* SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken nad jídelnou - PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507, nabídková cena bez DPH:
2 171 228,00 Kč / celkem 5 nabídek, hodnoceno 5 nabídek / ,
* SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava tělocvičny - STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25274368, nabídková cena bez DPH: 2 999 999,- Kč /celkem 5 nabídek, hodnoceny 4 nabídky/,
* Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střech, omítek - Libor Musil, Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov, IČ: 67039057, nabídková cena bez DPH 2 719 927,40 Kč /celkem 3 nabídky, hodnoceny 2 nabídky/,
* Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - rekonstrukce výtahu - ELSA, spol. s r.o., Jana Masaryka 1598/26, 586 01 Jihlava, IČ: 46345507, nabídková cena bez DPH
991 800,- Kč /celkem 2 nabídky, hodnoceny 2 nabídky/,
* ZUŠ Havlíčkův Brod - oprava jižní fasády - STAVOINTERIER s.r.o., Havlíčkův Brod, Kozí 201, IČ 25943367, nabídková cena bez DPH 1 670 822,78 Kč bez DPH /celkem 2 nabídky, hodnoceny 2 nabídky),
* ZŠ a Praktická škola Chotěboř - rekonstrukce sociálního zařízení DM - ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081, nabídková cena bez DPH 1 559 673,- Kč /celkem 5 nabídek, hodnoceno 5 nabídek/,
* Domov pro seniory - plynofikace Břevnice - TERMGAS s.r.o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 69851328, nabídková cena bez DPH 771 153,- Kč /celkem 7 nabídek, hodnoceno 5 nabídek/,
* ÚSP Věž - oprava trámových stropů - STAVBA - final s.r.o., U Stadionu 2116, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:47454431, nabídková cena bez DPH 1 879 437,- Kč /celkem 6 nabídek, hodnoceno 6 nabídek/.

Délka záruky na jakost díla, nejpozději možné termíny dokončení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny ve Výzvě k podání nabídky. Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku rozhodl dne 6. 3. 2009, 15. 4. 2009
a 22. 4. 2009 o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce dle výsledků hodnocení komise. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (7) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina je o rozhodnutí informována rada kraje ne svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
* Gymnázium Jihlava - oprava střechy - přístavba dodavateli Global, spol. s r.o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava, IČ: 47909668;
* SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken nad jídelnou dodavateli PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507;
* SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava tělocvičny dodavateli STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25274368;
* Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střech, omítek dodavateli Libor Musil, Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov, IČ: 67039057;
* Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - rekonstrukce výtahu dodavateli ELSA, spol. s r.o., Jana Masaryka 1598/26, 586 01 Jihlava, IČ: 46345507;
* ZUŠ Havlíčkův Brod - oprava jižní fasády dodavateli STAVOINTERIER s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25943367;
* ZŠ a Praktická škola Chotěboř - rekonstrukce sociálního zařízení DM dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 62028081;
* Domov pro seniory - plynofikace Břevnice dodavateli TERMGAS s.r.o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 69851328;
* ÚSP Věž - oprava trámových stropů dodavateli STAVBA - final s.r.o., U Stadionu 2116, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 47454431.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 5. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz