Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-49

RK-15-2009-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-15-2009-49
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení vrchního komisaře Policie ČR, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje SKPV, Hradec Králové, ČTS:PVC-118-69/TČ-2007 - 72 ze dne 19. 12. 2008 se kraji Vysočina ozvali rodinní příslušníci dalších poškozených, kterým měl bývalý zaměstnanec nemocnice úmyslným podáváním léčivého přípravku bez ordinace lékaře způsobit smrt.
Rozhodnutí o odpovědnosti a povinnosti vyplacení odškodného přísluší na základě objektivního posouzení soudu, na druhé straně Zastupitelstvo kraje Vysočina již v roce 2007 schválilo v této věci vzhledem k mimořádné situaci pro zmírnění nepříznivých důsledků bolestně postižených příbuzných finanční pomoc ve formě daru.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu poskytnout stejně, jak tomu bylo již v minulosti, na jednoho poškozeného a jednu rodinu 100 tis. Kč ve výši dle materiálu
RK-15-2009-49, př. 1.
Přestože dle zákona o krajích je tato činnost vymezena radě kraje, vzhledem k mimořádnému charakteru se radě kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-15-2009-49, př. 1
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 21. 4. 2009 je 76 130 tis. Kč
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu RK-15-2009-49, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dary dle materiálu RK-15-2009-49, př. 2 pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu
RK-15-2009-49, př. 1, a to ve výši dle materiálu RK-15-2009-49, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 400 tis. Kč dle materiálu RK-15-2009-49, př. 1.
Odpovědnost OZ, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz