Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-46

RK-15-2009-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-15-2009-46
NázevVýběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém 5. zasedání usnesením č. 0167/05/2009/RK vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásilo celkem 7 uchazečů.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Jihlava probíhalo dne 21. 4. 2009. K výběrovému řízení se dostavilo všech sedm uchazečů.
Návrh řešení Na základě výsledků výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, sděluje výběrová komise radě kraje pořadí kandidátů dle výsledků výběrového řízení a doporučuje vhodného uchazeče pro jmenování do funkce ředitele dle materiálu RK-15-2009-46, př.1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, .......................................
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz