Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-44

RK-15-2009-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-15-2009-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh opatření, jehož cílem je zmírnění hospodářské krize v kraji Vysočina.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství od roku 2004 administruje poskytování dotací obcím a jejich svazkům na výstavbu a rekonstrukce kanalizací a ČOV podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Termíny pro přijímání žádostí jsou do 31. ledna (1. kolo) a do 31. července (2. kolo) kalendářního roku (v případě, že prostředky v 1. kole nebyly rozděleny). V rozpočtu kraje na letošní rok byla v kapitole Zemědělství pro tento účel schválena částka ve výši 46,7 mil. Kč. V 1. kole příjmu žádostí bylo rozděleno 26,1 mil. Kč (obcemi požadovaná dotace byla 56,1 mil. Kč), do 2. kola tedy zbývá 20,6 mil. Kč. Ve 2. kole očekává OLVHZ větší zájem obcí o tyto dotace, takže by bylo vhodné navýšení finančních prostředků.
Návrh řešení Navrhujeme zvýšení rozpočtu kraje o 20 mil. Kč na kapitole Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezervy kapitálových výdajů při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 20 mil. Kč. Celková částka v druhém kole příjmu žádostí poté bude 40,6 mil. Kč, přičemž se může uspokojit 8 - 10 žádostí obcí nebo jejich svazků. O poskytnutí dotace rozhoduje na svém nejbližším možném zasedání zastupitelstvo kraje, předpoklad je v září 2009. Následně je podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Odhadem by se do konce roku mohlo proinvestovat až 80 % poskytnutých dotací, zbytek by se následně musel stáhnout a převést do rozpočtu příštího roku.
Předpokládáme, že navrhované zvýšení podpory kraje u investiční činnosti obcí v oblasti odvádění a čištění odpadních vod v období hospodářské krize bude mít pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem.
StanoviskaMateriál byl projednán se složkovým radním J. Matějkem.

Ekonomický odbor:
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva k 20. 4. 2009 je 76 131 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje:
Odbor regionálního rozvoje k materiálu nemá připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 20 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 20 mil. Kč určenou na pokrytí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz