Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-36

RK-15-2009-36.doc  RK-15-2009-36pr1.pdf  RK-15-2009-36pr2.xls  RK-15-2009-36pr3.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-15-2009-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKrajské vojenské velitelství Jihlava a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, jsou organizátory mezinárodní střelecké soutěže CIOR. Krajské vojenské velitelství se obrátilo na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů v celkové hodnotě 3 000 Kč pro vítěze této mezinárodní střelecké soutěže. Jedná se o desátý ročník soutěže ve střelbě z pistole a samopalu pro současné i bývalé příslušníky armád NATO. Soutěž se bude konat 4. května 2009 v Havlíčkově Brodě. Žádost o podporu akce je obsahem materiálu RK-15-2009-36, př. 1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiálu RK-15-2009-36, př.2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byl organizátorům mezinárodní střelecké soutěže poskytnut dar v podobě tří pohárů v maximální výši 3 000 Kč.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o materiální podporu závodu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství mládeže a sportu a J. Běhounka, hejtmana kraje Vysočina, viz mat. RK-15-2009-36, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 470 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně 3 000 Kč Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s., IČ: 60437774, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, dle materiálu RK-15-2009-36, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 Kč, dle materiálu RK-15-2009-36, př. 1, materiálu RK-15-2009-36, př. 2 a materiálu RK-15-2009-36, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 29. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz