Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-32

RK-15-2009-32.doc  RK-15-2009-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-15-2009-32
NázevInformace o uzavření Memoranda o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání
Zpracoval M. Zvoníková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládáno na vědomí Memorandum o spolupráci na projektu IOP Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání (dále jen projekt ) uzavírané mezi Městem Telč a Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen Muzeum Vysočiny Jihlava ) - viz materiál RK-15-2009-32, př. 1.
Město Telč požádalo Muzeum Vysočiny Jihlava o spolupráci na projektu, který je zaměřen na obnovu významných kulturních památek v Telči, zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Cílem projektu je oživení památek a vytvoření kvalitních prostor pro realizaci kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. Muzeum Vysočiny Jihlava by mělo spolupracovat s Městem Telč hlavně při zajišťování výstav, kulturních akcí a programů, na pořádání konferencí, seminářů a přednášek a na celkové propagaci projektu. Město Telč a Muzeum Vysočiny Jihlava by tímto způsobem navázaly na dřívější spolupráci při rozvoji kulturního dění v Telči. Mimo Muzeum Vysočiny Jihlava požádalo Město Telč o spolupráci také Masarykovu univerzitu, Česko-francouzskou akademii, o.p.s., Základní uměleckou školu Telč, příspěvkovou organizaci, Dům dětí a mládeže Telč, příspěvkovou organizaci, České dědictví UNESCO a Českou inspiraci, svazek obcí. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány na 495 mil. Kč. vč DPH.
Z podpisu Memoranda neplynou pro Muzeum Vysočiny Jihlava žádné finanční závazky.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o spolupráci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s Městem Telč na Projektu IOP - Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání dle RK-15-2009-32, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o spolupráci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s Městem Telč na Projektu IOP - Telč - živá učebnice kultury, historie a vzdělávání dle RK-15-2009-32, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 28. 4. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz