Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-29

RK-15-2009-29.doc  RK-15-2009-29pr1.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-15-2009-29
NázevNávrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je jedním ze zakládajících členů Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555 (dále jen RRAV ).
Vstup kraje Vysočina do RRAV schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 12. 2001 usnesením č. 082/07/01/ZK. Tímto usnesením si Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhradilo právo nominovat zástupce kraje do Předsednictva, kontrolní komise a Valného shromáždění RRAV.

V současné době jsou za kraj Vysočina členem Předsednictva RRAV:
Ing. Václav Kodet
Ing. Marie Černá
RNDr. Ing. Martin Černý, MBA
Ing. Jan Nekula
Zdeněk Ryšavý

Členy kontrolní komise RRAV za kraj Vysočina jsou:
Ing. Miroslav Houška
Ing. Martin Čížek

Členy Valného shromáždění RRAV za kraj Vysočina jsou:
Ing. Marie Černá
Ing. Václav Kodet
RNDr. Ing. Martin Černý, MBA
Ing. Jan Nekula
Zdeněk Ryšavý
Ing. Miroslav Houška
Ing. Martin Čížek

Na 33. zasedání Předsednictva a 19. zasedání Valného shromáždění RRAV byla vzhledem ke změně složení krajských zastupitelů v důsledku voleb na podzim roku 2008 a ke skutečnosti, že jediným zakladatelem platícím členské příspěvky je Sdružení obcí Vysočiny, schválena změna Stanov, která tuto skutečnost reflektuje (viz materiál RK-15-2009-29, př. 1). Změny jsou provedeny v Čl. III Předmět činnosti, v Čl. V Práva a povinnosti členů, v Čl. VII Valné shromáždění, v Čl. VIII Předsednictvo a v Čl. XII Kontrolní komise. Na základě těchto úprav se mění počet zástupců členů RRAV v jednotlivých orgánech RRAV, a to takto:

Valné shromáždění - 5 zástupců Sdružení obcí Vysočiny, 1 zástupce z kraje Vysočina, 1 zástupce Krajské hospodářské komory
Předsednictvo - 3 zástupci Sdružení obcí Vysočiny, 1 zástupce z kraje Vysočina, 1 zástupce Krajské hospodářské komory
Kontrolní komise - 1 zástupce Sdružení obcí Vysočiny, 1 zástupce z kraje Vysočina, 1 zástupce Krajské hospodářské komory
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje nominovat ........................jako člena Valného shromáždění RRAV za kraj Vysočina, ............................ jako člena kontrolní komise za kraj Vysočina a .................................. jako člena Předsednictva RRAV za kraj Vysočina s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění RRAV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nominovat:
* .......................členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
* ........................ členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
* ............... ......členem kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina,
a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění, Předsednictva a kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555.
Odpovědnost ORR
Termín 13. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz