Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-24

RK-14-2009-24.doc  RK-14-2009-24pr1.doc  RK-14-2009-24pr2.doc  RK-14-2009-24pr3.doc  RK-14-2009-24pr4.doc  RK-14-2009-24pr5.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-14-2009-24
NázevDodatky ke Smlouvě o nájmu věcí movitých
Zpracoval D. Buřičová, L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál navazuje na sérii technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace v souvislosti s dopadem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009, na základě které se kraj Vysočina stane v roce 2009 plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).
Jedním z dalších opatření je řešení užívání majetku, který byl změnou zřizovacích listin schválených usnesením č. 0075/02/2009/ZK vyjmut ze správy nemocnic. Účinnost dodatků zřizovacích listin je od 1. 5. 2009, série opatření počítá s konečným řešením vlastnictví všeho movitého majetku kraje užívaného nemocnicemi až od 1. 6. 2009.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvě o nájmu movitých věcí, dle materiálů RK-14-2009-24, př. 1 až př. 5. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
Dodatky řeší doplnění předmětu nájmu o majetek, který byl usnesením č. 0075/02/2009/ZK vyjmut ze správy nemocnic. Výše nájemného se nemění.
StanoviskaStanovisko pracovní skupiny pro DPH bylo zapracována do materiálu.
Ekonomický odbor nemá k materiálu připomínky a dává na vědomí, že hodnota pronajímaného majetku vykázaná v příslušném návrhu dodatku nájemní smlouvy se shoduje s hodnotou majetku, který byl vyjmut ze správy nemocnic na základě usnesení č. 0075/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít:
* Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací;
* Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 2 mezi Vysočinou a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací;
* Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 3 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací;
* Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 4 mezi Vysočinou a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací;
* Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-14-2009-24, př. 5 mezi Vysočinou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz