Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-19

RK-14-2009-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-14-2009-19
NázevPronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Zpracoval I. Šteklová, K. Nedvědová počet stran: 1
Předkládá I. Šteklová počet příloh: 3
Počet příloh
Popis problémuEkoinfocentrum Základní organizace Českého svazu ochránců přírody podalo dne 15. 4. 2009 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Zelená úsporám dle materiálu RK-14-2009-19, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009.
Ekoinfocentrum Základní organizace Českého svazu ochránců přírody žádá záštitu radního kraje Vysočina Zdeňka Ryšavého a možnost 100% slevy na úhradě pronájmu.

Dle odstavce 1 článku 7 Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009 je možno poskytnout následující formy záštity:
a) záštita čestná (žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů),
b) záštita 50+50 (žadatel hradí 50% z nájmu a 50 % nákladů),
c) záštita 100+100 (žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů).

Pokud člen Rady kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. b) a písm. c) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2009-19, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-14-2009-19, př. 2.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-14-2009-19, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2009-19, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 21. 4. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz