Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-15

RK-14-2009-15.doc  RK-14-2009-15pr1.pdf  RK-14-2009-15pr2.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-14-2009-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF v Pelhřimově
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuSportovní klub TAEKWONDO LACEK, o. s., zastoupené Vladimírem Lackem, předsedou sportovního klubu, se obrátilo na kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu ve výši
50 000 Kč na pořádání turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF. Jedná se o turnaj pro olympijské naděje pro rok 2009 a je pořádán v rámci prostoru Vyšegradské čtyřky. Turnaj CEFTA se uskuteční dne 26. 9. 2009 ve sportovní hale v Pelhřimově. Sportovní klub TAEKWONDO LACEK, o. s., je dlouhodobě nejúspěšnějším klubem v tomto sportu v ČR a je významným účastníkem evropských i mimoevropských soutěží, ME a MS. Sportovní klub je také jediným oficiálně přihlášeným uchazečem o pořádání mistrovství ČR v taekwondu v roce 2010. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-14-2009-15, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-14-2009-15, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla Sportovnímu klubu TAEKWONDO LACEK, o. s., Tř. Legií 1115, Pelhřimov, IČ: 63257416, poskytnuta dotace ve výši 30 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem školství, mládeže a sportu a M. Kružíkovou, členkou rady kraje, viz materiál RK-14-2009-15, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 745 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Sportovnímu klubu TAEKWONDO LACEK, o. s., Tř. Legií 1115, Pelhřimov, IČ: 63257416, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 30 000 Kč dle materiálů RK-14-2009-15, RK-14-2009-15, př. 1 a RK-14-2009-15, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz