Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-11

RK-14-2009-11.doc  RK-14-2009-11pr1.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-14-2009-11
NázevRoční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuHasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen HZS kraje ) předložil Krajskému úřadu kraje Vysočina Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 (dále jen Zpráva ). HZS kraje Zprávu zpracovává a jedenkrát ročně předkládá na základě § 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva byla sestavena z údajů statistického sledování událostí územních odborů HZS kraje Vysočina za rok 2008 a podává souhrnný obraz o dění na území kraje Vysočina v oblasti požární ochrany. Zpráva rovněž obsahuje informace o činnosti a hospodaření HZS kraje Vysočina dle § 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb., zpracování ukládá § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je předloženo její kompletní znění na CD
(RK-14-2009-11, př. 1).
Návrh řešení Doporučuje se radě kraje projednat Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008.
Podle § 27 odst. 3 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji.
StanoviskaBezpečnostní rada kraje Vysočina vzala na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 usnesením 13/02/2009/BRK.
Návrh usneseníRada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu
RK-14-2009-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-14-2008-11, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz