Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-03

RK-14-2009-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-14-2009-03
NázevInformace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval P. Čermák, M. Šulc
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu členem rady kraje.
Odbor majetkový zrealizoval, v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , na základě Výzvy k podání nabídky, seznamu oslovených dodavatelů a jmenování hodnotící komise, schválených Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, na akce:
* VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce suterénu, vodovodu a ÚT
* OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, rekonstrukce ÚT Otmarova
* Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava a sanace fasády
* Gymnázium Chotěboř - Oprava oken Tyršova ul.
* VOŠ a OA Chotěboř - Oprava střechy
* ÚSP Zboží - Oprava oplocení a altánu
Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2009 a jsou uvedeny v přílohách M1 a M2, rozepisující položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a sociálních organizacích na kapitole Nemovitý majetek, které vzala rada kraje na vědomí usnesením 0081/03/2009/RK.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotily jako nejvhodnější nabídky podle kritérií stanovených zadavatelem na jednotlivé akce takto:
* VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce suterénu, vodovodu a ÚT - VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, nabídková cena bez DPH:
5 113 301 Kč /podáno 5 nabídek, hodnoceno 5 nabídek/,
* OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, rekonstrukce ÚT Otmarova - VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, nabídková cena bez DPH:
5 347 159 Kč /podány 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky/,
* Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava a sanace fasády - QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578, nabídková cena bez DPH: 3 636 797 ,75 Kč /podány 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky/,
* Gymnázium Chotěboř - Oprava oken Tyršova ul. - Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, Kozí 201, nabídková cena bez DPH 1 175 019 Kč /podány 4 nabídky, hodnoceny 3 nabídky/,
* VOŠ a OA Chotěboř - Oprava střechy - ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sáz., Husovo nám. 139, nabídková cena bez DPH 3 798 934 Kč /podány 3 nabídky, hodnoceny 3 nabídky/,
* ÚSP Zboží - Oprava oplocení a altánu - Ladislav Škaryd - Dřevokov, Chotěboř, Na Valech 172 nabídková cena bez DPH 1 026 577 Kč /podány 2 nabídky, hodnoceny 2 nabídky/.

Délka záruky na jakost díla, nejpozději možný termín dokončení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny ve Výzvách k podání nabídky. Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku rozhodl dne 10. 4. 2009 o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce dle výsledků hodnocení komise. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (7) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o výběru nejvhodnějších nabídek a zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
* VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce suterénu, vodovodu a ÚT dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946
* OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, rekonstrukce ÚT Otmarova dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946
* Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava a sanace fasády dodavateli QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578, IČ 15058654
* Gymnázium Chotěboř - Oprava oken Tyršova ul. dodavateli Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, Kozí 201, IČ 25943367
* VOŠ a OA Chotěboř - Oprava střechy dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sáz., Husovo nám. 139, IČ 62028081
* ÚSP Zboží - Oprava oplocení a altánu dodavateli Ladislav Škaryd - Dřevokov, Chotěboř, Na Valech 172, IČ 11002077
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 4. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz