Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2016 - 01.11.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
07Náhrada výdělku
08Čestné prohlášení pro Projekt Profesionální a bezpečný úřad
09Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
10Projekt Od myšlenky k výrobku - monitorovací zpráva o udržitelnosti
11Uzavření smluv o zřízení služebnosti
12Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
13Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
14Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4
15Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a seniorské politiky v Kraji Vysočina pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
16Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
17Návrh aktualizace finančních plánů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz