Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2013 - 07.05.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
04Darování pozemku v obci a k.ú. Matějov
05Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
06Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
07Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
09Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 00321.0003
10Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013
11Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na přerozdělení finančních nákladů v příloze D1 rozpočtu
11upr1Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a návrh na přerozdělení finančních nákladů v příloze D1 rozpočtu
12Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
13Informace radě kraje o zrušení veřejných zakázek Výkon činnosti koordinátora BOZP - 02/2013 a Technický dozor stavebníka - 02/2013
14Finanční vypořádání a ukončení projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť , registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0115
15Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
16Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
17Podstatná změna č. VI v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
18Oprava materiálů RK-12-2013-14: Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a materiálu RK-12-2013-15: Podstatná změna č. V v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
19Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
20Veřejná zakázka na dodávky: Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
22Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na doprovodný program v rámci akce Vysočina Fest
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov město rekordů
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
27Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
28Fond Vysočiny - rezignace a jmenování zástupce garanta grantového programu Informační a komunikační technologie 2013
29Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
30Stavební záměr Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
31Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 II
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz